Kuchnia 2M (bez szafki DP-60/82) – górne fronty sonoma, dolne fronty sonoma

Czytaj dalej

Kuchnia 2M (bez szafki DP-60/82) – górne fronty lakier wysoki połysk, dolne fronty sonoma

Czytaj dalej

Kuchnia 2M (bez szafki DP-60/82) – górne fronty lakier wysoki połysk, dolne fronty lakier wysoki połysk.

Czytaj dalej

Kuchnia 2.6M (z szafką DP-60/82) – górne fronty sonoma, dolne fronty sonoma

Czytaj dalej

Kuchnia 2.6M (bez szafki DP-60/82) – górne fronty lakier wysoki połysk, dolne fronty sonoma.

Czytaj dalej

Kuchnia 2.6M (z szafką DP-60/82) – górne fronty lakier wysoki połysk, dolne fronty lakier wysoki połysk

Czytaj dalej